Countries:

DIAL — Prosta i intuicyjna obsługa

Zamki mechaniczne ze zmiennym kodem

Zamek

Nowy zamek w rodzinie Digilock. Zamek stał się najlep­szą alter­na­ty­wą dla zamków na kłódki. Zamek rozwią­zu­je problem m.in w klubach fitness, elimi­nu­jąc potrzebę posia­da­nia przez klientów kłódek. Zamek posiada opcję zmien­ne­go kodu za każdym użyciem.  Klienci zwracają uwagę również na jakość wykona­nia i presti­żo­wy wygląd za rozsądną cenę.

Katalog Digilock

Pobierz katalog, w którym znajdziesz infor­ma­cję na temat zamka DIAL.

Rysunki techniczne

Prosimy o kontakt

 

Instrukcja obsługi

Prosimy o kontakt

Masz pytania? Napisz do nas.