Countries:

AXIS — Nowoczesność,
piękno i technologia

Zamki na kod oraz kartę RFID

Zamki

Nowocze­sność, piękno i techno­lo­gia. Tym charak­te­ry­zu­je się najnow­sza linia AXIS.
Zamki wystę­pu­ją w opcji opcji na kod PIN oraz RFID.
Certy­fi­kat IP55 oraz bardzo łatwa insta­la­cja to kolejne z walorów tego modelu.

Zamek wystę­pu­je w opcjach:
* na kod PIN (2 modele do wyboru)
* na kartę RFID (2 modele do wyboru)

Katalog Digilock

Pobierz katalog, w którym znajdziesz infor­ma­cję na temat zamka AXIS.

Rysunek techniczny

Pobierz specy­fi­ka­cję zamka w formacie
pdf.

Instrukcja obsługi

Pobierz instruk­cję obsługi oraz wszelkie przydat­ne infor­ma­cje.

Masz pytania? Napisz do nas.