Garderobeskap med grafikk

Garde­ro­be­skap FRA ARTA SERIEN

Skap til moderne fitnes­sen­ter utført i hybrid tekno­lo­gi. Helheten ble gitt et indivi­du­elt preg gjennom grafik­ken og stilful­le tilleggs elemen­ter som puffer og plate­ben­ker under fønere.

Prosjek­tet omfattet nesten 600 Garde­ro­be­skap, derfor var det viktig å planleg­ge plasse­rin­gen av skap og benker på en ergono­misk måte. Det viste seg å være en stor utfor­dring, men sluttef­fek­ten ble mer enn vi hadde noen gang forven­tet.