Countries:
Våre kunder

Vi og våre kunder mener at miljøet for klubb­klient­kun­der er viktig. Vi streber etter at hvert prosjekt ideelt sett samsva­rer med visjonen og identi­fi­ka­sjo­nen av idret­t­san­leg­get som blir imple­men­tert.

 

Våre løsninger

Et viktig element er ergono­misk design og gir våre produk­ter et moderne og origi­nalt utseende. Takket være mange års erfaring, kan vi også gi faglig råd.

Effekten av vårt fellesarbeid

Et godt designet rom tiltrek­ker seg kunder med sin atmos­fære.
Det høyeste kvali­tet­spro­duk­tet som støttes av profe­sjo­nell service, er vår priori­tet.
Vi elsker å være en del av våre kunders suksess.

Våre prosjekter

Garde­ro­be­skap til fitnes­sen­ter, benker, resep­sjo­ner samt mange andre møbler vi har levert opp gjennom årene har blitt et visit­t­kort for vår virksom­het og en del av sukses­sen for våre kunder.
Vi er stolt til å vise frem våre møbler i interiør som motive­rer hundre­vis av menne­sker over hele Europa til trening.

  • Se
  • KLESSKAP
  • ANDRE MØBLER

Helhetlig produksjon av møbler til fitnessenter

Moderne, kreative og holdbare møbler og skap til fitnes­sen­ter (Oslo)

Se

Moderne skap med benker

Valget av dekor som imiterer betong i to farge­to­ner samt naturlig tre for benken viste seg å være midt i blinken! 

Se

Metallskap til garderoben

Våre unike og moderne klesskap ble levert til en kunde i Sverige.
Industriel­le skap som skaper en god atmos­fære, rett og slett ekstra­or­di­nære.

Se

Garderobeskap med benk

Luksu­ri­øse klesskap med benk. LPP Gruppen valgte KILII serien med benk laget av naturlig eik. Skapene ble utstyrt med låser som åpnes med kort.

Se

Moderne fitnesskap til treningsstudio

Hybride garde­ro­be­skap ATEPAA av høyeste kvalitet. Dynami­ske farger, gjennom­tenkt prosjekt og ukonven­sjo­nel­le benker vekte stor interes­se blant investo­rer.

Se

Garderobeskap til fitnessenter

Disse unike og moderne klesska­pe­ne ble levert til en av våre kunder. Klub Belinann er et av våre omfat­ten­de prosjek­ter.

Se

Moderne metallskap med benker til garderobe

Moderne, minima­li­stisk og utstyrt med det beste fitnes­sut­sty­ret. Dette prosjek­tet gav oss mulighe­ten til å presen­te­re metal­l­skap på sitt beste. 

Se

Møbler til fitnessenter CORE

Et av våre største og mest unike prosjek­ter. Vi har tegnet og produ­sert utstyret til resep­sjo­nen og garde­ro­ben i CORE klubb. 

Se

Garderobeskap med elektroniske låser

Et annet prosjekt som kan beskri­ves med ordet “WOW”. Klesskap med mdf plater, benker av naturlig tre og stabil metal­l­ram­me.

Se

Luksuriøse Garderobeskap og møbler

Klub Quantum – et unikt og luksu­ri­øst interiør med skap og møbler fra ATEPAA.

Se

Omfattende innredning av fitnessenter

En av våre største utfor­drin­ger, men også en veldig god grunn til å være stolt. Resep­sjon, møbler til fit bar, og polstre­de møbler laget på bestil­ling fra ATEPAA. 

Se

ATEPAA møbler til boutique fitnessenter

For vår kunde i Zurich tegnet vi og produ­ser­te alle møblene til boutique fitnes­sen­ter.

Se

Moderne og holdbare møbler til garderober

Katowice og et av våre store prosjek­ter.
Vi var ansvar­lig for å tegne og lage skap, benke­pla­ter plassert under fønere og bl.a. benke­pla­ter til vasker. 

Se

Resepsjonsmøbler i industriell stil

Unikt, kompli­sert i produk­sjon, men desto mere givende prosjekt.
Kvintes­sen­sen av skandi­na­visk stil. 

Se