Omfattende innredning

MØBLER TIL GARDEROBER, RESEPSJON OG TRENINGSSENTER

Et omfat­ten­de prosjekt for et av de største fitnes­skje­de­ne. Et moderne prosjekt hvor vi tegnet og produ­ser­te møbler til resep­sjo­nen, skap til garde­ro­ben, møbler for oppbe­va­ring av fitnes­sut­styr, benker, belysning, møbler for person­lig trenere og til og med søppel­bøt­ter.

Prosjek­tet gav oss mulighe­ten til å kombi­ne­re metal, tre og andre moderne materia­ler på en kreativ måte. For oss finnes det ikke umulige ting! En helhe­tlig tilnær­ming til komplek­se konsep­ter er vår spesia­li­tet.