Møbler til resepsjon og fit bar

MØBLER PÅ INDIVIDUELL BESTILLING 

Et av våre største prosjek­ter. For et fitnes­sen­ter i en forstad til Paris laget vi i tillegg til skap en hel rekke med møbler på bestil­ling. Resep­sjo­nen, polstre­de møbler, skille­veg­ger for toalet­ter, dusjka­bi­net­ter og plafoner.

Prosjek­tet viste seg å være en stor utfor­dring, men også en mulighet til å vise frem an rekke av våre møbler.