Countries:
 • LOKSA SERIE™

  Garderobeskap og oppbevaringsskap

En rekke med muligheter og kvalitet
LOKSA™ Serie Det vil overraske deg.

Garde­ro­be­skap og oppbe­va­rings­skap er laget av høyeste kvalitet stål. Gjennom­tenkt og velde­si­gnet konstruk­sjon, hensyn til detaljer samt moderne pulver­lak­ker setter serien i forkant av andre metal­l­møbler tilgjen­ge­lig på markedet hittil.

Et standard skap, avhengig av modellen, innehol­der enten stang med knagger eller kun knagger. Ønsker du en ekstra hylle eller noe annet valgfritt tilbehør? Ikke noe problem, vi sørger for at våre produk­ter møter alle dine forven­tin­ger.

Skap klar til bruk

Du trenger ikke å bekymre deg hvis skapene kommer til deg uten monte­ring, alt er så forbe­redt at selvin­stal­la­sjo­nen er enkel og behage­lig. 

All inclu­si­ve

Trans­port, innføring og instal­la­sjon. Alt på stedet trygt og i tide. Våre profe­sjo­nel­le og hygge­li­ge medar­be­ide­re vil ikke la deg ned. 

Bruk:
 • garde­ro­be­skap til idret­ts­gar­de­ro­ber eller garde­ro­ber for ansatte 
 • kontor­skap (for oppbe­va­ring av bærbar PC bl.a.)
Muligheter:

 • valgfri størrel­se
 • stort utvalg av farger (rammer – RAL-farger) 
 • mulighet til å tegne en grafikk på fronten 
 • imonte­ring av mekani­ske og elektro­ni­ske låser 
 • glatte fronter eller ulike typer front­per­fo­re­ring
 • galva­ni­sert­stål ( *alter­na­tiv )
Typer:

 • tort utvalg av moduler og benkty­per
 • skap på sokler 
 • skap med benker (standard eller “hengende skap”) 
 • skap på føtter (10. 14 cm) 
Fordeler:

 • attrak­ti­ve priser 
 • et bredt utvalg av farger RAL 
 • skred­der­sydd produk­sjon
 • høy kvalitet på skap gjør det mulig å bruke LOKSA serien i rom med høystan­dard.

design av skapet med klær skap

ATEPAA design før utfor­ming.

Metal­l­skap som er produ­sert på en spesiell bestil­ling for våre kunder, kan sikkert finne et sted som solide og moderne møbler for lagring av person­li­ge gjenstan­der av klienter fra idret­ts­fo­re­nin­ger, hoteller eller i garde­ro­ber. Vi skaper løsnin­ger tilpas­set interi­øret, med tanke på eksiste­ren­de eller planlag­te arran­ge­ment.