Luksuriøse klesskap med benk

GGarde­ro­be­skap FRA KILII SERIEN

Prosjek­tet og garde­ro­be­ska­pe­ne ble laget på bestil­ling fra kunden. Kombi­na­sjo­nen av luksu­ri­øse materia­ler vi foreslo skrev seg perfekt inn i forven­tin­ge­ne til investo­ren og design­kon­to­ret.

Garde­ro­be­skap med benker fra KILKII serien er en kombi­na­sjon av stabil stålram­me og eksklu­si­ve materia­ler som lakkert mdf eller naturlig eiketre. Skapene var et perfekt tilleggs element til den moderne og stilful­le utfor­min­gen av garde­ro­ben. Garde­ro­be­skap og skap for de ansatte ble utstyrt med elektro­nisk kortle­ser.