Countries:

Mekaniske kodelåser DIAL for skap


Se prosjek­terOversikt over skap
tekkst

Elektroniske kodelåser


Se prosjek­terOversikt over skap

Kodelåser SOLA kvalitet til lav pris


Se prosjek­terOversikt over skap

Vi rådgir, monterer og sender til bestillingsstedet. 

Låser til trenings­sen­ter, fitnes­sen­ter, hoteller eller kontor. Som repre­sen­tant for merke Digilock tilbyr ATEPAA de beste prisene, monte­ring og profe­sjo­nell teknisk hjelp. 

HVORDAN FOREGÅR BESTILLINGSPROSESSEN

Varekatalog

Er en gratis vareka­ta­log sendt i posten noe du trenger? Null problem, vi sender den i en pakke som blir levert hos deg på døren.


Prisliste for låser

ATEPAA er kvalitet til en fornu­ftig pris. Dette er et faktum. Vi gjør alt for å levere deg mest mulig infor­ma­sjon.

Oversikt over skaplåser ATEPAA

Daj się zasko­czyć rewela­cyj­ną promocją zamków insta­lo­wa­nych w naszych szafkach. Fabrycz­ne przygo­to­wa­nie szafek oraz profe­sjo­nal­ny montaż za 0 zł.

Modernitet og teknologi

En ny genera­sjon med AXIS låser oppfyl­ler de høyeste kravene. Skjøn­n­het, kvalitet og løsnin­ger kun Digilock merke har patent på er en garanti på høyeste nivå av sikker­het. Låsene er tilgjen­ge­li­ge i to varian­ter: berørings­frie kortle­se­re RFID og på kode. 

Nyhet, SOLA elektronisk lås med kode, fra Digilock

Låsen SOLA er den perfekte kombi­na­sjo­nen på design, kvalitet og overra­sken­de lav pris. SOLA modellen er for tiden det mest populære valget for skap i garde­ro­ber for ansatte, fitnes­sen­ter og til og med moderne kontor blant våre kunder. 

Produktlinjer/ Digilock låser

Produktlinjer/ Budsjett låser

Hvorfor låser fra ATEPAA? 

ATEPAA tilbyr høytek­no­lo­gi­ske møbler og lukke­sys­te­mer for skap og kontor­møbler. Kvalitet, design og innova­ti­ve produk­ter har gjort vårt selskap til en av lederne på det europe­iske markedet. Våre kunder kan alltid stole på faglig rådgi­vning samt faglig og fabrik­k­mon­te­ring av låser.

Se hva som skjer hos oss

Helhetlig innredning av fitnessenter: Oslo Published on 14 juni 2018 

Moderne, kreative og holdbare møbler og skap til fitnes­sen­ter (Oslo) Skapene er en del av…

Se mer 

Garderobeskap og møbler til boutique fitnessenter Published on 14 juni 2018 

Rett og slett WOW! Dette prosjek­tet overgikk våre villeste forvent­nin­ger. Til tross for mange kompli­ser­te…

Se mer 

Projekt klubben fitness etter samvittigheten din Published on 15 desember 2016 

Projekt klubben fitness etter samvit­ti­ghe­ten din En trenings­sen­ter er et sted som, som alle som ønsker…

Se mer 

MED FULLT ENGASJEMENT

Vi designer og produserer i Polen.  
Jobber for kunder globalt.