Industriell stålresepsjon

INDIVIDUELLE MØBLER PÅ BESTILLING 

Vårt neste prosjekt som overa­sker med sitt flott design. Resep­sjon laget av stål av blacke­ned steel typen og dekket av moderne gjennom­sik­tig pulver­lakk.

På grunn av leverings­ste­det måtte vi lage resep­sjo­nen i moduler for selvmon­te­ring. Dette prosjek­tet har fått gode anmel­del­ser i mange inter­na­sjo­na­le publi­ka­sjo­ner