Countries:
 • LOKSA INDUSTRIAL SERIE

  Garderobeskap og oppbevaringsskap

En rekke med muligheter og kvalitet.,
ARTA™ Serie™ Industri er du sunn.

Garde­ro­be­skap og oppbe­va­rings­skap er laget av høyeste kvalitet stål og dekket med spesial­lakk. “Blacke­ned steel” effekten ble utarbe­idet av ATEPAA og ble umiddel­bart møtt med stor interes­se over hele Europa. Gjennom­tenkt og velde­si­gnet konstruk­sjon, hensyn til detaljer samt en forståel­se av stil gjør skap fra denne serien til både en designer og praktisk løsning for garde­ro­ber eller oppbe­va­ring av ting f.eks. på kontoret. 

Skap klare til bruk 

Du trenger ikke å bekymre deg hvis skapene er funnet på plass uten monte­ring, alt er forbe­redt slik at selvin­stal­la­sjo­nen er enkel og behage­lig. 

All inclu­si­ve

Trans­port, innføring og instal­la­sjon. Alt på stedet trygt og i tide. Våre profe­sjo­nel­le og hygge­li­ge medar­be­ide­re vil ikke la deg ned.

Bruk:
 • sgarde­ro­be­skap til idret­ts­gar­de­ro­ber eller garde­ro­ber for ansatte 
 • kontor­skap (for oppbe­va­ring av bærbar PC bl.a.)
 • oppbe­va­rings­skap
 • skap for sykli­ster
Muligheter:

 • valgfri størrel­se
 • matt eller blank overfla­te
 • mulighet til å tegne en grafikk på fronten 
 • monte­ring av mekani­ske og elektro­ni­ske låser 
 • glatte fronter eller ulike typer front­per­fo­re­ring som gir skapene et enda mer industrielt trekk. 
Typer:

 • Stort utvalg av skapmo­du­ler og skapty­per
 • skap på sokler 
 • skap med benker (standard eller “hengende skap”) 
 • skap på føtter (10. 14 cm) 
Fordeler:

 • attrak­ti­ve priser 
 • et bredt utvalg av farger 
 • skred­der­sydd produk­sjon
 • høy kvalitet på skap gjør det mulig å bruke LOKSA serien i rom med høystan­dard.

ATEPAA design før utfor­ming.

Metal­l­skap som er produ­sert på en spesiell bestil­ling for våre kunder, kan sikkert finne et sted som solide og moderne møbler for lagring av person­li­ge gjenstan­der av klienter fra idret­ts­fo­re­nin­ger, hoteller eller i garde­ro­ber. Vi skaper løsnin­ger tilpas­set interi­øret, med tanke på eksiste­ren­de eller planlag­te arran­ge­ment.