Countries:
 • KILI Serie™

  Hybride klesskap og oppbevaringsskap

En rekke med muligheter og kvalitet.
Linia KILI™ Det vil overraske deg.

Hybride garde­ro­be­skap og oppbe­va­rings­skap er en kombi­na­sjon av metal­l­ram­me og fronter laget av lakkert mdf-paneler. KILII™ serien er den perfekte kombi­na­sjo­nen av holdbar stålkon­struk­sjon og et spennen­de fargeu­tvalg av mdf-plater. 

Garde­ro­be­skap fra KILII™ er sikre og har større slitasje motstand enn skap laget kun av møbel­pla­ter eller mdf. Et standard skap, avhengig av modellen, innehol­der enten stang med knagger eller kun knagger. Ønsker du en ekstra hylle eller noe annet valgfritt tilbehør? Ikke noe problem, vi sørger for at våre produk­ter møter alle dine forven­tin­ger.

Skap klar til bruk

Du trenger ikke å bekymre deg hvis skapene kommer til deg uten monte­ring, alt er så forbe­redt at selvin­stal­la­sjo­nen er enkel og behage­lig 

All inclu­si­ve

Trans­port, innføring og instal­la­sjon. Alt på stedet trygt og i tide. Våre profe­sjo­nel­le og hygge­li­ge medar­be­ide­re vil ikke la deg ned

Bruk:
 • garde­ro­be­skap til idret­ts­gar­de­ro­ber eller garde­ro­ber for ansatte 
 • kontor­skap (for oppbe­va­ring av bærbar PC bl.a.)
 • oppbe­va­rings­skap
 • skap for sykli­ster
Muligheter:

 • valgfri størrel­se
 • fronter – ICA, NSC, RAL- palett 
 • Overfla­te valg høyglans eller mat lakk 
 • możli­wość nanie­sie­nia grafiki 
 • mulighet til å tegne en grafikk på fronten 
 • monte­ring av mekani­ske og elektro­ni­ske låser 
 • rammer laget av galva­ni­sert­stål (*alter­na­tiv)
Typer:

 • Stort utvalg av skapmo­du­ler og skapty­per
 • skap på sokler 
 • skap med benker (standard eller “hengende skap”) 
 • skap på føtter (10. 14 cm) 
Fordeler:

 • attrak­ti­ve priser 
 • et bredt utvalg av farger og tre-lignende dekorer 
 • skred­der­sydd produk­sjon
 • høy kvalitet på skap gjør det mulig å bruke ARTA serien i rom med høystan­dard.

ATEPAA design før utfor­ming.

KILII ™ klær og innskudd skap som er laget for bestil­ling til våre kunder, kan sikkert finne et sted som solide og moderne møbler for å lagre person­li­ge varer av klienter fra idret­ts­fo­re­nin­ger, hoteller eller i garde­ro­ber. Vi skaper løsnin­ger tilpas­set interi­øret, med tanke på eksiste­ren­de eller planlag­te arran­ge­ment.