Countries:
 • HEBE serie™

  Skap i Hybrid utvalg (HEBE™ Hybrid )

Kvalitet og holdbarhet.
Serie HEBE™, du kan stole på den. 

Skap i HEBE™ serien gir deg mulighet til å velge skapty­pen etter dine behov.
— HEBE™ (Hybrid) er en kombi­na­sjon av stålram­me (*sinkstål) or fronter laget av 12 mm tykke HPL-kompakt­pla­ter.
— HEBE™ (Full HPL), eller skap helt av HPL compact disc, som er preget av motstand mot skade­li­ge forhold i garde­ro­ben.
* alter­na­tiv

kap i Hybrid-alter­na­ti­vet (HEBE ™ Hybrid) er preget av en mye høyere estetikk og mulighe­ter for forskjel­li­ge konfi­gu­ra­sjo­ner. Serien anbefa­les spesielt for anlegg med høy fukti­ghet, blant annet spa, men kan også brukes som et alter­na­tiv til ARTA™ og KILII™ seriene. 

I sin tur er skap helt av HPL (HEBE ™ Full HPL) en løsning dedikert til våte omkled­ning­srom knyttet til svømme­bas­sen­ger. Våre garde­ro­be­møbler kan arran­ge­res fritt og tilpas­ses etter indivi­du­el­le behov. 

Skap klar til bruk

Du trenger ikke å bekymre deg hvis skapene kommer til deg uten monte­ring, alt er så forbe­redt at selvin­stal­la­sjo­nen er enkel og behage­lig. 

All inclu­si­ve

Trans­port, innføring og instal­la­sjon. Alt på stedet trygt og i tide. Våre profe­sjo­nel­le og hygge­li­ge medar­be­ide­re vil ikke la deg ned 

Bruk:
 • garde­ro­be­skap til idret­ts­gar­de­ro­ber eller (HEBE™ Hybrid) 
 • kontor­skap (for oppbe­va­ring av bærbar PC bl.a.)(HEBE™ Hybrid) 
 • oppbe­va­rings­skap (HEBE™ Hybrid) 
 • skap for syklister(HEBE™ Hybrid) 
 • skap til svømme­bas­seng (HEBE™ Full HPL) 
Muligheter:

 • valgfri størrel­se
 • stort utvalg av farger 
 • mulighet til å tegne en grafikk på fronten 
 • monte­ring av mekani­ske og elektro­ni­ske låser 
Typer:

 • Stort utvalg av skapmo­du­ler og skapty­per
 • skap på sokler 
 • skap med benker (standard eller “hengende skap”) 
 • skap på føtter (10. 14 cm) 
Fordeler:

 • holdbar­het
 • et bredt utvalg av farger 
 • skred­der­sydd produk­sjon
 • høy kvalitet på skap gjør det mulig å bruke HEBE serien i rom med høystan­dard.

ATEPAA design før utfor­ming.

HEBE ™ -linjen for klær og depot som er laget spesielt for våre kunder, kan sikkert finne et sted som solide og moderne møbler for å lagre person­li­ge varer av klienter fra idret­ts­fo­re­nin­ger, hoteller eller svømme­bas­sen­ger. Vi skaper løsnin­ger tilpas­set interi­øret, med tanke på eksiste­ren­de eller planlag­te arran­ge­ment.