Moderne skap med benker

Garde­ro­be­skap FRA ARTA SERIEN

Prosjekt og skap til trenings­sen­ter laget på bestil­ling fra vår kunde.Kombinasjonen av lamina­ter som imiterer betong og en levita­ting benk foreslått av oss ble valgt og imple­men­tert i 2016.

Garde­ro­be­skap ble utstyrt med mekani­ske låser som åpnes med en kode, og er et moderne alter­na­tiv for tradi­sjo­nel­le henge­låser. Gjennom­tenkt design og et utsende som henger sammen med innred­nin­gen til garde­ro­ben ble godt mottatt av investo­ren og brukerne av fitnes­sen­tret.