Garderobeskap og møbler til boutique fitnessenter

Garde­ro­be­skap FRA ARTA LUX SERIEN OG MØBLER PÅ INDIVIDUELL BESTILLING 

Rett og slett WOW! Dette prosjek­tet overgikk våre villeste forvent­nin­ger. Til tross for mange kompli­ser­te elemen­ter vi måtte ta hånd om og utallige timer med arbeid viste sluttef­fek­ten seg til å være fanta­stisk. Garde­ro­be­skap, polstre­de møbler, speil, stålram­mer, veggbe­kled­ning og mange andre komple­men­tære elemen­ter ble skapt av ATEPAA.

Mange uker med forbe­re­del­ser, tegnin­ger og testing av materia­ler resul­ter­te i en veldig fornøyd investor, og et tilfreds­stilt team. Ta en titt på billed­gal­le­riet…