Designer klesskap til garderober

Garde­ro­be­skap FRA KILII SERIEN

Garde­ro­be­skap for trenings­sen­ter og fitnes­sen­ter. Prosjek­tet for denne kunden var en mulighet for oss til å foreslå materia­ler garde­ro­be­skap vanli­gvis ikke blir laget av.

Prosjek­tet for Belinann klubben er en blanding av skap med 3D fronter og skap med grafikk. I tillegg utstyrte vi anlegget med oppbe­va­rings­skap montert ved inngan­gen til garde­ro­be­ne.