Garderobeskap med elektroniske låser

Garde­ro­be­skap FRA KILII SERIEN

Luksu­ri­øse garde­ro­be­skap med kodelåser laget for Indoor Cycling studio. Vår kunde valgte KILII serien i 2 varian­ter: som oppbe­va­rings­skap montert på sokkel og med benk som garde­ro­be­skap.

Den enkle og elegante formen på skapene samspil­ler perfekt med det moderne låssys­te­met av låser med PIN-kode.