Projekt klubben fitness etter samvittigheten din

15 desember 2016 - 1 minute read


Projekt klubben fitness etter samvit­ti­ghe­ten din

En trenings­sen­ter er et sted som, som alle som ønsker å lykkes, må være utformet i henhold til etabler­te regler, men selvføl­ge­lig må det ha sin egen karakter.

Trening­sin­du­strien gjennom­går for tiden dynamisk foran­dring og utvikling. Vi har vært tilstede i det i mange år, og takket være arbeidet for både globale nettverk og mindre private investo­rer kan vi faglig rådgive våre nye kunder.

Vi lager romde­sign som er tilpas­set behovene, utvikling­sret­nin­gen og overhol­der de nyeste globale standar­de­ne. Prosjek­tet med klubben “lav pris” premium studioet eller trenings boutique, hver ledet av en annen tilnær­ming til organi­se­ring av rom og stilen som skal gjøres møbler.

Vår ubestrid­te fordel er en moderne tilnær­ming til design­pro­ble­mer, vårt eget design­kon­tor og en maskin­park som gjør at vi kan imple­men­te­re vår felles visjon.

Har du spørsmål? Kontakt oss, vi tar gjerne utfor­drin­gen.