Countries:

HASP — Prostota i minimalistyczny design

Zamek na kłódkę

Zamek

Zamek mecha­nicz­ny na kłódkę jest coraz bardziej popular­ny wśród klientów szuka­ją­cych prostego i budże­to­we­go rozwią­za­nia. Model HASP charak­te­ry­zu­je się wysoką jakością wykona­nia oraz minima­li­stycz­nym designem, który idealnie współgra z szafkami.

Katalog Digilock

Pobierz katalog, w którym znajdziesz infor­ma­cję na temat zamka HASP.

Rysunki techniczne

Prosimy o kontakt

 

Instrukcja obsługi

Prosimy o kontakt

Masz pytania? Napisz do nas.