Countries:

Idealne połączenie designu, jakości oraz zaskakująco niskiej ceny.

Zamek SOLA na kod

Zamek

Szeroki wachlarz zasto­so­wa­nia oraz prosta obsługa. Model SOLA jest aktual­nie najczę­ściej wybie­ra­ny zamkiem do szafek ubranio­wych. Zamek SOLA można znaleźć zarówno w szatniach pracow­ni­czych, klubach fitness czy nawet w nowocze­snych biurach.

Zamek wystę­pu­je w opcjach:
* Horyzon­tal­nej
* Verty­kal­nej

Katalog DIGILOCK

Pobierz katalog, w którym znajdziesz infor­ma­cję na temat zamka SOLA.

Rysunek techniczny

Pobierz specy­fi­ka­cję zamka w formacie pdf.

Instrukcja obsługi

Pobierz instruk­cję obsługi oraz wszelkie przydat­ne infor­ma­cje.

Masz pytania? Napisz do nas.