Countries:
Helhe­tlig innred­ning av
fitnes­sen­ter: Oslo

SE PROSJEKTEROVERSIKT OVER SKAP
tekkst

Garde­ro­be­skap Kilii Lux er
noe for de mest krevende.
Møbler og skap til
boutique fitnes­sen­ter.

SE PROSJEKTEROVERSIKT OVER SKAP
Møbler til resep­sjon og fit bar.
Moder­ni­tet og optimal pris. 

SE PROSJEKTERCABINETS TILBUD
Oppbe­va­rings­skap.
Kompakt størrel­se og funksjo­na­li­tet i den beste stilen.

SE PROSJEKTERCABINETS TILBUD

Vi tegner, produ­se­rer og monterer.

Bad med dusj og hårføner

Vi er eksper­ter på å skape rom som er samtidig funksjo­nel­le og moderne.
Derfor vil dere finne i vårt tilbud slike produk­ter som Garde­ro­be­skap for trenings­sen­ter og fitnes­sen­ter,
svømme­bas­sen­ger og andre rekre­asjon­san­legg.
Vi tilbyr også garde­ro­be­skap og skap tilpas­set hotell interiør.

Vi går imot kundenes forven­tin­ger – vi tegner klesskap og garde­ro­be­skap for ansatte i samsvar med
deres krav og tilpas­set rommet, størrel­sen eller måten møblene er arran­gert på.
Funksjo­na­li­te­ten på vårt utstyr er garan­tert av godt gjennom­tenkt, profe­sjo­nell monte­ring, utført av et team med erfarne eksper­ter.

se prosjek­ter

Varekatalog

Er en gratis vareka­ta­log sendt i posten noe du trenger? Null problem, vi sender den i en pakke som blir levert hos deg på døren.


Prisliste skap og andre møbler

ATEPAA er kvalitet til en fornu­ftig pris. Dette er et faktum. Vi gjør alt for å levere deg mest mulig infor­ma­sjon.

Gratis design og 3D-visualisering

Vi elsker å skape nye ting og hjelpe andre i utvikling av designi­de­er. Vi sørger for at det endelige produk­tet er en trofast gjengi­vel­se av visuali­se­rin­gen.

Vi skaper fantastiske møbler for unike kunder

ATEPAA er mer enn bare skap, det er også resep­sjon­smøbler, benker, sofaer og til og med indivi­du­elt designet rammer for speil eller belysning. Et spennen­de prosjekt til en gunstig pris er det som ligger til grunn for hver produk­sjon av møbler på bestil­ling.

se våre prosjek­ter

Vi leverer og monterer våre produkter over hele Norge

Nedenfor vil du finne tilbud og oversikt over produk­ter spesielt for investo­rer fra fintess­bran­sjen. Garde­ro­be­skap, Småroms­skap og perso­nal­skap, garde­ro­be­ben­ker, resep­sjon og møbler på bestil­ling.

Produktlinjer

  • alle
  • MØBLER TIL FITNESSENTER
  • Garde­ro­ben

Garderobeskap

Den hybride serien består av klesskap med stålram­me og laminert front. 

se

ARTA SERIE

Garderobeskap og oppbevaringsskap

Metal­l­skap for garde­ro­ber på sokkel, benk eller ben. Valget er opp til deg. 

se

LOKSA SERIE™

LOKSA INDUSTRIAL SERIE

En nyhet og samtidig den store vinneren blant våre produk­ter. Kvali­te­ten samt spesial­lakk under­stre­ker det origi­na­le designet. 

se

LOKSA INDUSTRIAL SERIE

Garderobeskap

Vår andre hybrid serie. Klesskap med mdf-fronter. Premium løsning, høy kvalitet til god pris.

se

KILII SERIE

HPL Bassengskap

Garde­ro­be­skap av HPL laget for fuktige og våte rom. Perfekt løsning for bassen­ger og spa.

se

HEBE SERIE

MØBLER FOR FITNESSENTER

Trening­srom, rom for ansatte eller kreative møbler for trenings­sen­ter. Vi liker utfor­drin­ger.

se

Møbler for fitnessenter

BENKER TIL GARDEROBER

Garde­ro­be er mer enn kun skap det er også benker, puffer og andre møbler som tilbyr ekstra funksjon og stil.

se

Benker til garderobe

Katso mitä meillä tapahtuu

Helhetlig innredning av fitnessenter: Oslo Published on 14 juni 2018 

Moderne, kreative og holdbare møbler og skap til fitnes­sen­ter (Oslo) Skapene er en del av…

Se mer 

Garderobeskap og møbler til boutique fitnessenter Published on 14 juni 2018 

Rett og slett WOW! Dette prosjek­tet overgikk våre villeste forvent­nin­ger. Til tross for mange kompli­ser­te…

Se mer 

Projekt klubben fitness etter samvittigheten din Published on 15 desember 2016 

Projekt klubben fitness etter samvit­ti­ghe­ten din En trenings­sen­ter er et sted som, som alle som ønsker…

Se mer 

MED FULLT ENGASJEMENT
Vi designer og produ­se­rer i Polen.
Jobber for kunder globalt.